Shoe Shoes8 Popular 1960s Styles 1960s nw8Nm0
Shoe Shoes8 Popular 1960s Styles 1960s nw8Nm0
Du er her: Miljø og Teknikk - forside/Bygg og eiendom/Shoe Shoes8 Popular 1960s Styles 1960s nw8Nm0Aktuelt og nyheter

Difis fagsider om offentlige anskaffelser - anskaffelser.no

Ikke lov å forhandle om absolutte krav i konkurransegrunnlaget, eller å forhandle om tildelingskriteriene og vektingen av disse.

Begrensninger i hva du kan forhandle om i en konkurranse med forhandlinger er det to absolutte unntak.43veldig flotte og sko ikke str 41 Sko brukte i Klær HEDW29I

I en konkurranse med forhandlinger er det to absolutte unntak. Det er ikke lov å forhandle om absolutte krav i konkurransegrunnlaget eller å forhandle om tildelingskriteriene og vektingen av disse.

I regelverket for offentlige anskaffelser som trådte i kraft 1. januar i år ble adgangen til å bruke anskaffelsesformen konkurranse med forhandlinger og konkurransepreget dialog utvidet, og prosedyrene kan nå brukes i de fleste situasjoner der oppdragsgiver har et legitimt behov for å forhandle.

Ved bruk av begge disse prosedyrene og i prosedyren innovasjonspartnerskap hvor det skal gjennomføres forhandlinger med tilbydere, har det vært noe uklarheter knyttet til grensene mot hva du ikke kan forhandle om.

Endring i veilederen

Difi har gjort en presisering i vår veileder om forhandlinger i offentlige anskaffelser i samråd med Nærings- og fiskeridepartementet. Presiseringen gjelder for konkurranse med forhandlinger og under forhandlingene i en konkurranse om innovasjonspartnerskap.  Veilederen tydeliggjør nå følgende:

Du kan forhandle om alle sider ved et tilbud, med unntak av å

  • forhandle om absolutte krav i konkurransegrunnlaget
  • forhandle om tildelingskriteriene og vektingen av disse

Du kan heller ikke forhandle om tilbud som opprinnelig inneholder vesentlige avvik, typisk avvik fra kravspesifikasjonen eller kontraktsvilkårene. I utgangspunktet må du altså avvise slike tilbud før du starter med forhandlingene.

Cosplay IslandView CostumeStorme Cosplay CostumeStorme Derek Derek IslandView Zoolander tQhdsr

Det som er tillatt er at du kan be om ettersendelse og avklaring av dokumentasjon for å avklare om det foreligger et vesentlig avvik.  Dersom det etter avklaringen viser seg at avviket er vesentlig må du også da avvise tilbudet før du begynner å forhandle.

Les mer i Difis veileder om offentlige forhandlinger HER

sneakers geox sko taupe geox respira joggesko skoherre geox xWBorQdCe
Publisert 16. juni 2017 av Elisabeth Leikanger | Oppdatert 27. oktober 2017
Shoe Shoes8 Popular 1960s Styles 1960s nw8Nm0
Shoe Shoes8 Popular 1960s Styles 1960s nw8Nm0
SvartSølv Engros Asics Nimbus Syntetisks Kvsisempi Gel 19 W Merke QCxoeWErBd