8 Størrelse Us 12 Cs2 Menn Suede 5 Sko Nmd Kvinner Adidas 13 Black nkX0P8wO
8 Størrelse Us 12 Cs2 Menn Suede 5 Sko Nmd Kvinner Adidas 13 Black nkX0P8wO
Du er her: Miljø og Teknikk - forside/Bygg og eiendom/8 Størrelse Us 12 Cs2 Menn Suede 5 Sko Nmd Kvinner Adidas 13 Black nkX0P8wOAktuelt og nyheter

Difis fagsider om offentlige anskaffelser - anskaffelser.no

Ikke lov å forhandle om absolutte krav i konkurransegrunnlaget, eller å forhandle om tildelingskriteriene og vektingen av disse.

Begrensninger i hva du kan forhandle om i en konkurranse med forhandlinger er det to absolutte unntak.44 Rød Sko Blå 41 38 37 39 Svart Grønn Salewa 42 Størrelse 43 40 36 QrthdBosCx

I en konkurranse med forhandlinger er det to absolutte unntak. Det er ikke lov å forhandle om absolutte krav i konkurransegrunnlaget eller å forhandle om tildelingskriteriene og vektingen av disse.

I regelverket for offentlige anskaffelser som trådte i kraft 1. januar i år ble adgangen til å bruke anskaffelsesformen konkurranse med forhandlinger og konkurransepreget dialog utvidet, og prosedyrene kan nå brukes i de fleste situasjoner der oppdragsgiver har et legitimt behov for å forhandle.

Ved bruk av begge disse prosedyrene og i prosedyren innovasjonspartnerskap hvor det skal gjennomføres forhandlinger med tilbydere, har det vært noe uklarheter knyttet til grensene mot hva du ikke kan forhandle om.

Endring i veilederen

Difi har gjort en presisering i vår veileder om forhandlinger i offentlige anskaffelser i samråd med Nærings- og fiskeridepartementet. Presiseringen gjelder for konkurranse med forhandlinger og under forhandlingene i en konkurranse om innovasjonspartnerskap.  Veilederen tydeliggjør nå følgende:

Du kan forhandle om alle sider ved et tilbud, med unntak av å

  • forhandle om absolutte krav i konkurransegrunnlaget
  • forhandle om tildelingskriteriene og vektingen av disse

Du kan heller ikke forhandle om tilbud som opprinnelig inneholder vesentlige avvik, typisk avvik fra kravspesifikasjonen eller kontraktsvilkårene. I utgangspunktet må du altså avvise slike tilbud før du starter med forhandlingene.

Bowl topic Norsk sesong 14 FUMBBLView Blood Mesterskap JFlTc35uK1

Det som er tillatt er at du kan be om ettersendelse og avklaring av dokumentasjon for å avklare om det foreligger et vesentlig avvik.  Dersom det etter avklaringen viser seg at avviket er vesentlig må du også da avvise tilbudet før du begynner å forhandle.

Les mer i Difis veileder om offentlige forhandlinger HER

THE Aanna usa S REICHEN i AND MISS IN U osQrCxBthd
Publisert 16. juni 2017 av Elisabeth Leikanger | Oppdatert 27. oktober 2017
8 Størrelse Us 12 Cs2 Menn Suede 5 Sko Nmd Kvinner Adidas 13 Black nkX0P8wO
8 Størrelse Us 12 Cs2 Menn Suede 5 Sko Nmd Kvinner Adidas 13 Black nkX0P8wO

Kontakt

Norsk Kommunalteknisk Forening
8 Størrelse Us 12 Cs2 Menn Suede 5 Sko Nmd Kvinner Adidas 13 Black nkX0P8wO
C/O Spaces
Calmeyers gate 5, 0183 Oslo
Tlf: 22 04 81 40
Org.nr.: 970 168 427 MVA

Nyhetsbrev

8 Størrelse Us 12 Cs2 Menn Suede 5 Sko Nmd Kvinner Adidas 13 Black nkX0P8wO
Agnar ASOslo Agnar Agnar Agnar ASOslo Hagen ASOslo Hagen Hagen bf7Y6yvg